Dnes je Svetový deň sporenia – 2500 detí zažilo špeciálne vyučovanie

31.10.2018 (08:00)

Pri príležitosti Svetového dňa sporenia, ktorý pripadá každý rok na posledný pracovný deň v októbri, pripravilo 48 dobrovoľníkov spomedzi zamestnancov VÚB banky interaktívny program pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska. Takmer 2500 detí zo 43 škôl sa malo možnosť na vyučovaní rozprávať o tom, prečo je dôležité naučiť sa v živote s peniazmi rozumne hospodáriť a myslieť aj na ich odkladanie pre budúcnosť.

Jednou zo základných zručností, ktoré by si mali osvojiť už aj deti, je vedieť narábať s osobnými financiami a dodržiavať správnu rovnováhu medzi ich spotrebou a sporením. Primárnu úlohu tu zohráva výchova v rodinách, avšak osvetu je možné realizovať aj v školskom prostredí. S cieľom posilňovať finančnú gramotnosť malých aj veľkých vznikla už v roku 1924 myšlienka Svetového dňa sporenia, ktorá sa pripomína aj tento rok 31. októbra.

K odkazu Svetového dňa sporenia sa pripojila aj VÚB banka, ktorá zorganizovala v tejto súvislosti 3-dňový projekt finančného vzdelávania na základných školách. Úlohy lektorov sa chopili zamestnanci banky, ktorí sa prihlásili do celoslovenskej výzvy ako dobrovoľníci a prešli špeciálnym školením zážitkového vyučovania. Samotné návštevy škôl prebiehali od 24. do 26. októbra.

je dôležité odmalička vysvetľovať, prečo existujú peniaze a ako je s nimi potrebné hospodáriť. Žiakov prvého stupňa, ktorí už dostávajú prvé vreckové, by mali rodičia viesť k tomu, aby si začali sami uvedomovať, že nie je dobré všetko minúť hneď a naraz. Staršie deti by si mali vedieť vo svojom veku stanoviť jasný cieľ, na čo si chcú šetriť a urobiť si jednoduchý plán, ako si rozložiť peniaze, ktoré od rodičov dostanú,“ vysvetľuje prístup pri rozhovoroch s deťmi na školách Viera Úradníková, zamestnankyňa VÚB banky, ktorá v rámci dobrovoľníckeho projektu viedla zážitkovú hodinu pre všetkých ôsmakov na ZŠ na Podzámskej ulici v Hlohovci.

Den sporenia_foto1
Ôsmaci zo ZŠ na Podzámskej ulici v Hlohovci zažili netradičné vyučovanie pri príležitosti Svetového dňa sporenia

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je na Slovensku v súčasnosti už zahrnuté do školských osnov a školy ho zapracovávajú primárne do predmetov matematika, informatika, občianska náuka či samostatného predmetu finančná gramotnosť. Možnosť zrealizovať túto výuku aj netradičnou zážitkovou formou v spolupráci so špecialistami z prostredia banky vítajú aj samotní pedagógovia. „Deti vždy upúta vyučovanie, keď nás navštívi odborník mimo školského prostredia. V rozhovore so špecialistkou z banky sa zaujímali napríklad o to, ako nakupovať bezpečne cez internet, ako funguje spravovanie účtu online či sporenie cez mobil, čo bolo veľmi užitočné. Žiaci si urobili aj interaktívny test týkajúci sa finančného plánovania. Ukázal im, že pri odkladaní si z vreckového na to, po čom túžia, musia byť trpezliví a dôslední,“ hodnotí hodinu finančného vzdelávania Mgr. Barbora Beláková, pedagogička 2. stupňa na hlohovskej ZŠ.

Den sporenia_foto2
Viera Úradníková bola jednou z účastníčok dobrovoľníckeho programu zamestnancov VÚB banky, ktorí pripravili zážitkovú hodinu o význame sporenia pre takmer 2500 detí z celého Slovenska.

Vzdelávanie pokračuje aj online

V súvislosti s tohtoročným Svetovým dňom sporenia prináša VÚB banka v rámci osvety v téme finančnej gramotnosti aj nový zaujímavý obsah na stránke with.vub.sk, ktorý vznikol v spolupráci s Múzeom sporenia v talianskom Turíne. Je určený primárne deťom, ale svojou hravou formou zaujme aj dospelých. Návštevníci tu nájdu napríklad sériu videí, ktoré pomáhajú vysvetľovať základné pojmy a princípy týkajúce sa spravovania osobných financií ale aj ekonomiky štátu a poslúžia každému pre rozšírenie si všeobecného prehľadu.
 

Slovensko sa pripája k medzinárodnej iniciatíve

Aktivity realizované na Slovensku sú súčasťou medzinárodného programu „The Art of Saving“, ktorého iniciátorom je materská skupina VÚB banky Intesa Sanpaolo. Počas týždňa od 24. do 31. októbra prebiehali v 11 krajinách sveta rozličné osvetové aktivity, didaktické výstavy, workshopy a hravé diskusie so žiakmi pod vedením dobrovoľníkov zamerané na význam sporenia. Myšlienka programu má svoj pôvod v Taliansku, kde sa konali osvetové podujatia vo viacerých inštitúciách. Patria medzi ne Múzeum sporenia v Turíne, banka Banca dei Territori, skupina galérií Gallerie d’Italia, Historický archív Talianska a taktiež Múzeum detí (MUBA) v Miláne. Prostredníctvom medzinárodných dcérskych bánk skupiny Intesa Sanpaolo sa do medzinárodnej iniciatívy pripojili aj krajiny ako Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Egypt, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Maďarsko a v neposlednom rade aj Slovensko.

„Teší ma, že skupina Intesa Sanpaolo sa môže svojou podporou pripojiť k šíreniu osvety v oblasti finančného vzdelávania - predovšetkým medzi mladými ľuďmi žijúcimi v krajinách, kde pôsobí prostredníctvom svojich bánk. Sme hrdí na dobrovoľníkov z radov zamestnancov, ktorí umožnili na lokálnych úrovniach zrealizovať množstvo aktivít,” zhodnotil tento ročník programu “The Art of Saving” Ignacio Jaquotot, riaditeľ Divízie medzinárodných dcérskych bánk skupiny Intesa Sanpaolo.
VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 195 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek, 11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.

(PR servis)

 
Zdroj: VÚB banka, Foto: Fotoexpres - Saskia Maršalová