- pre žiadateľov zamestnaných v SR (nie dôchodca, SZČO, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet v Poštovej banke, postačuje občiansky preukaz
- dôchodcovia predkladajú aj rozhodnutie/výmer o dôchodku nie starší ako 1 rok
- živnostníci predkladajú doklady preukazujúce výšku a zaplatenie dane, výpisy z účtu
- výpis z účtu v inej banke, ak klient žiada čerpať úver do inej banky
- potvrdenia o zostatkoch úverov, ktoré chce klient vyplatiť