- predloženie dvoch dokladov totožnosti
- doklady k refinancovaným úverom (úverová zmluva a doklad o výške zostatku refinancovaného úveru)