EK predložila návrhy odstraňujúce prekážky cezhraničného investovania

13.03.2018 (19:00)

Oživí sa cezhraničný trh pre investičné fondy, podporí trh EÚ s krytými dlhopismi a investori získajú väčšiu istotu v súvislosti s cezhraničnými transakciami s cennými papiermi a pohľadávkami.

Európska komisia v pondelok pokročila k vytvoreniu únie kapitálových trhov. Predložila totiž návrhy predpisov, ktoré podporia alternatívne zdroje financovania a odstránia prekážky cezhraničného investovania. Oživí sa cezhraničný trh pre investičné fondy, podporí trh EÚ s krytými dlhopismi ako zdroj dlhodobého financovania a investori získajú väčšiu istotu v súvislosti s cezhraničnými transakciami s cennými papiermi a pohľadávkami. Informovalo o tom zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Únia kapitálových trhov je podľa Európskej komisie jednou z priorít Junckerovej komisie, pretože posilní európske hospodárstvo a podnieti investície, ktoré povedú k vzniku nových pracovných miest. Mala by mobilizovať kapitál a smerovať ho do všetkých podnikov v EÚ, hlavne tých malých a stredných, ktoré potrebujú zdroje na to, aby mohli expandovať a prosperovať.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Vďaka prijatiu týchto návrhov budú môcť podniky a investori podľa komisie viac využívať príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh. Komisia súčasne vyzýva spoluzákonodarcov, aby čo najrýchlejšie prijali návrhy týkajúce sa kľúčových reforiem potrebných na dobudovanie únie kapitálových trhov. Ide napríklad o návrh na posilnenie dohľadu nad kapitálovými trhmi, návrh týkajúci sa reštrukturalizácie podnikov a tiež návrh na poskytnutie nových možností sporenia pre spotrebiteľov. Z dvanástich návrhov, ktoré komisia predložila s cieľom vytvoriť predpoklady pre vznik únie kapitálových trhov, spoluzákonodarcovia doteraz schválili len tri.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia