Európsky úrad pre cenné papiere a trhy preskúma každé ICO

10.10.2018 (15:00)

Európsky úrad pre cenné papiere a trhy (ESMA) skúma jednotlivé ICO (primárna ponuka virtuálnych mincí), aby rozhodla, ako by mali byť mince a tokeny z každého ICO projektu regulované. ESMA tak postupuje podobným spôsobom ako jej náprotivok zo Spojených štátov.


Predseda úradu ESMA Steven Maijoor 8. októbra povedal, že niektoré ICO majú charakteristiky finančných inštrumentov, takže by sa s nimi tak malo tiež zaobchádzať.

„Následnú otázkou potom je, čo urobíme s tými ICO, ktoré stoja mimo regulácie. Posúdime to ako rada. Očakávame, že správu o tom podáme do konca roka,“povedal Maijoor výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske záležitosti. A dodal, že väčšina ICO má isté „ťažkosti“ preukázať svoju životaschopnosť a výhody v porovnaní s tradičnými nástrojmi získavania kapitálu.

Európska únia v súčasnosti neužíva jednotný spoločný postup, pokiaľ ide o kryptomeny. V snahe nebrániť rozvoju tohto odvetvia nadmernými regulačnými zásahmi sa EÚ zatiaľ obmedzila len na zavedenie viacerých opatrení proti praniu špinavých peňazí a na varovanie retailových investorov pred rizikami kryptoaktív.

Tento jej prístup však nefunguje, ako by mal. Myslí si to Andrea Enria, predseda Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA). Vo svojej reči k zákonodarcom 8. októbra uviedol, že bol predtým presvedčený, že bude vhodné ponechať inovácie, ako sú ICO, aby sa vyvíjali bez súboru konkrétnych pravidiel EÚ. Tento prístup však nefunguje tak, ako očakával.
 
Zdroj: Kryptoweb.sk, Foto: redakcia