Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Fiškálna politika - Fiscal policy

Vládny program, pokiaľ ide o (1) nákupy statkov a služieb a výdavky na transferové platby, (2) rozsah a typ daní. Fiškálna a monetárna politika predstavujú hlavné nástroje používané vládou na makroekonomické regulovanie.