Garantovaná minimálna valorizácia penzií o pevnú sumu má byť len štyri roky

04.08.2017 (15:00)

Rezort práce a sociálnych vecí sa na tom dohodol s ministerstvom financií.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí sa s rezortom financií dohodlo na tom, že navrhovaná minimálna valorizácia dôchodkov o pevnú sumu sa bude uplatňovať na Slovensku len najbližšie štyri roky. Uvádza sa to vo vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Ministerstvo financií pritom žiadalo stanoviť alternatívnu minimálnu valorizáciu vo výške 2 % z každého individuálneho dôchodku. Ministerstvo práce to však neakceptovalo. "Účelom minimálnej valorizácie definovanej v novele je garantovať istú minimálnu nominálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou. Akceptáciou pripomienky Ministerstva financií SR by predmetný účel nemusel byť naplnený, najmä v prípade dôchodcov s nižšími dôchodkami," argumentoval rezort práce a sociálnych vecí.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Od budúceho roka sa majú dôchodky na Slovensku zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa má zvýšiť o pevnú sumu. Táto pevná suma by pri starobných dôchodkoch dosiahla 8,40 eura.

"Účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka," uviedol rezort práce a sociálnych vecí v dôvodovej správe k návrhu novely zákona o sociálnom poistení.

Od začiatku tohto roka si poberatelia starobných dôchodkov prilepšili o 8,2 eura mesačne. Predčasným starobným penzistom od začiatku tohto roka stúpli dôchodky o 7,90 eura mesačne. Invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % išiel od začiatku tohto roka nahor o 7,10 eura. O 4 eurá sa zvýšil invalidný dôchodok priznaný pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %. Od januára tohto roka vzrástol aj vdovský a vdovecký dôchodok, a to o 5,30 eura a sirotský dôchodok o 2,60 eura.

Pevné sumy zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkov na rok 2017 určilo ministerstvo práce a sociálnych vecí ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák