Hypotéky pre mladých

Kedy máte nárok na daňový bonus k hypotéke?

Nárok na uplatnenie daňového bonusu vám vznikne, ak ste čerpali hypotéku na výstavbu rodinného domu, na kúpu nehnuteľnosti alebo na rekonštrukciu a ak ste v tom čase mali menej ako 35 rokov. Zároveň váš hrubý príjem za predchádzajúci rok nesmel byť vyšší ako 1,3-násobok priemerného príjmu v národnom hospodárstve SR, pri spoludlžníkoch je maximálny limit na uplatnenie daňového bonusu dvojnásobok priemerného príjmu.

Akú výšku daňového bonusu k hypotéke si môžete uplatniť?

Daňový bonus si môžete uplatniť maximálne do 50% zaplatených úrokov, zároveň do sumy 400 Eur a do výšky úveru 50.000 Eur alebo jej časti. Čiže ak ste čerpali hypotéku vo výške 45.000 Eur, môžete si uplatniť polovicu všetkých zaplatených úrokov, pri hypotéke vo výške 80.000 Eur si môžete odpočítať polovicu zaplatených úrokov na čiastku 50.000 Eur. Aby ste presne vedeli, akú čiastku si môžete z vašej daňovej povinnosti odpočítať, k tomu vám poslúži potvrdenie z vašej banky.

Kedy nemáte nárok na uplatnenie daňového bonusu k hypotéke?

Nárok na daňový bonus si nemôžete uplatniť k bezúčelovej alebo refinančnej hypotéke, tiež vtedy, ak máte ďalšiu hypotéku s nárokom na ŠPM, ktorý ste začali dostávať ešte pred 31.12.2017. Daňový bonus si nemôžete uplatniť ani vtedy, ak si ho uplatňuje váš spoludlžník, čiže manžel/ka alebo druh/družka. Zároveň ak máte dva a viac úverov, ktoré inak spĺňajú podmienku uplatnenia daňového bonusu (účel, vek i príjem), môžete si ho uplatniť len na jeden z nich.

Čo treba urobiť, aby ste si mohli daňový bonus uplatniť?

Aj napriek tomu, že každá banka má trochu odlišný spôsob doručenia Potvrdenia k daňovému bonusu na zaplatené úroky svojim klientom, je povinná toto potvrdenie bezplatne vystaviť či už na požiadanie alebo automaticky. V praxi to bude vyzerať tak, že v niektorých bankách budete musieť o vystavenie tohto potvrdenia požiadať, niektoré vám ich pošlú automaticky poštou alebo vygenerujú ako dokument a nájdete si ho v internetbankingu.

Doručené alebo z internetbankingu vytlačené Potvrdenie predložíte u svojho zamestnávateľa v požadovanom termíne (čo by malo byť do 15.februára) ako prílohu k Žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo ho priložíte ako prílohu k Daňovému priznaniu, ak si ho podávate sami ako zamestnanci resp. ak podávate daňové priznanie ako podnikateľský subjekt.

Ak spĺňate podmienky, daňový bonus môžete ponovom získať aj v bankách, ktoré hypotéky pre mladých neposkytovali.

Akým spôsobom boli podporované hypotéky pre mladých pred 1.1.2018?

Zvýhodnené hypotéky pre mladých na Slovensku fungovali dlhé roky. Bonus v podobe 3%-nej úrokovej zľavy (2% od štátu od a 1% od banky) v poslednom čase strácal zmysel, pretože bežné úroky na trhu sa prepadli hlboko pod 3% a pohybovali sa okolo 1%. Preto štát v roku 2017 úrokový bonus zrušil a nahradil ho daňovým bonusom, čo je forma priamej daňovej úľavy. Mladí si tento daňový bonus po prvý krát môžu uplatniť v roku 2019 (v daňovom priznaní za rok 2018). Ten bude nižší ako staré úľavy.

 

TU SI POZRITE AKTUÁLNE ÚROKY NA HYPOTÉKACH
 

ZHRNUTIE

Daňový bonus na hypotéky vo výške 50% zaplatených úrokov, maximálne však 400 EUR ročne si môžu uplatniť mladí ľudia, ktorí spĺňajú tieto podmienky:
  • Vek od 18 do 35 rokov
  • Príjem žiadateľa nepresiahne 1,3 násobok priemernej mzdy
Daňový bonus sa vzťahuje len na výšku úveru 50 000 eur a výhody platia počas prvých 5 rokov splácania.
 Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.