IBAN a BIC – čo bude povinné od 1.2.2016?

Autor: Robert Bestro
07.09.2015 (15:00)

Pokiaľ pravidelne používate internet banking, určite ste sa už stretli s pojmami ako IBAN a BIC kód. Čo vlastne tieto skratky znamenajú? Na čo nám tieto kódy slúžia a prečo je vhodné vedieť IBAN a BIC kód svojho účtu?IBAN

IBAN je skratka vytvorená z anglických slov International Bank Account Number - alebo po slovensky medzinárodný formát čísla bankového účtu. Už z názvu je zrejmé, že ide o formát, ktorý sa používa pri medzinárodných transakciách. Sprostredkovateľ a príjemca tak ľahšie identifikujú krajinu a číslo účtu odosielateľa.  Odosielateľ naopak vďaka IBAN dokáže v jednom formáte zadať krajinu, číslo účtu a banku, v ktorej má príjemca zriadený účet.
 

Toto vás zaujímalo v poradni o online bankinguIBAN bol vytvorený pre zjednodušenie predtým relatívne náročného zadávania medzinárodnej transakcie. Dnes sa však nepoužíva len pri medzinárodných transakciách, ale i pri platbách v rámci Slovenska.

Všeobecná štruktúra IBAN má maximálne 34 znakov – 2 znaky predstavujú ISO kód krajiny (pre identifikáciu krajiny), 2 znaky predstavujú kontrolné číslice a následných maximálne 30 znakov vytvára číslo vášho účtu. Slovenská štruktúra IBAN má 24 znakov – 2 znaky predstavujú ISO kód krajiny, 2 znaky predstavujú kontrolné číslice, 4 znaky predstavujú kód banky, 6 znakov tvorí prefix účtu a zvyšných 10 tvorí druhá (zvyšná časť) čísla účtu. V písomnej forme je IBAN rozdelený na skupiny po 4 znakoch, v elektronickej podobe sa medzery väčšinou neuvádzajú.

kod_IBAN

Povinnosť používať IBAN vznikla 1.2.2014. Počas dvoch rokov, do 1.2.2016, banky poskytujú obyvateľom uľahčenie vo forme konverzie. Znamená to, že môžete do platobného príkazu zadať číslo účtu prijímateľa v klasicej podobe a internetbanking ho automaticky prekonvertuje do IBAN podoby.

Čo nás čaká od 1.2.2016?

Vypísať 24 znakov číslic (vrátane niekoľkých núl, ktoré väčšina IBAN čísel účtu obsahuje) a nepomýliť sa pri tom, si vyžaduje určité sústredenie. Pýtali sme sa bánk, či i po 1.2.2016  bude možné zadať číslo účtu príjemcu v starej podobe (BBAN) ako doteraz, prípadne, či budú nejakým iným spôsobom uľahčovať zadávanie dlhého IBAN-u.

Odporucame Väčšina bánk sa na tento dátum zodpovedne pripravuje – ponúkajú na svojich stránkach IBAN konvertory, službu konverzie účtov či vlastné číslo účtu v IBAN forme na platobnej karte. Niektoré banky budú aj po dátume 1.2.2016 ponúkať možnosť zadať do platobného príkazu číslo účtu v BBAN forme a zabudovaný IBAN konvertor ho prevedie do tej správnej formy.

Vypisovanie IBAN-u vám môže uľahčiť napríklad to, že ho po štvoriciach nielen zadáte, ale aj na obrazovke ho uvidíte s medzerami (Slovenská sporiteľňa) – prípadne sa vypisovaniu môžete úplne vyhnúť vďaka IBAN skeneru v mobilnej aplikácii (ČSOB). V prípade, že máte číslo účtu v elektronickej podobe (v maily či na e-faktúre), viete ho do platobného príkazu jednoducho prekopírovať.

Banky v dnešnej dobe ponúkajú tiež niekoľko iných spôsobov platieb, kedy sa s IBAN-om vôbec nemusíte zaoberať – napríklad keď využívate platby na mobilné číslo alebo vypĺňate platobný príkaz pomocou načítania QR kódu.

Čo nám banky ponúknu po 1.2.2016:

tabulka_IBAN

 
Generátor/ konvertor IBAN je dnes dostupný na stránkach väčšiny bánk a tiež na stránke Národnej banky Slovenska. Svoj IBAN a BIC kód nájdete tiež na výpise z účtu.

BIC

BIC je skratka vytvorená z angličtiny – Bank Identifier Code. Je to identifikačný 8 alebo 11-miestny kód banky používaný taktiež predovšetkým pre medzinárodné účely. Bez tohto kódu dnes prevod peňazí neurobíte - od 1.2.2016 ho však už nebudete potrebovať. Marta Cesnaková uvádza: "Od 1.februara bude BIC kód pre všetky SEPA krajiny nepovinný. Napríklad v Slovenskej sporiteľni BIC kód úplne zmizne z formulárov, klienti budú po novom zadávať iba IBAN."

kod_BIC

 
Zoznam BIC kódov bánk na Slovensku nájdete tu

Foto: redakcia