Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Indiferenčná krivka - Indifference curve

Krivka zobrazená v súradnicovej sústave, ktorej dve osi merajú množstvá rozličných spotrebovaných tovarov. Každý bod na jednej krivke (predstavujúci rôzne kombinácie dvoch tovarov) prináša danému spotrebiteľovi presne ten istý stupeň uspokojenia. To znamená, že spotrebiteľovi je ľahostajná každá kombinácia dvoch bodov na indiferenčnej krivke.