Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Indiferenčná mapa - Indifference map

Graf zobrazujúci skupinu indiferenčných kriviek spotrebiteľa. Vo všeobecností krivky, ktoré ležia severovýchodne od začiatku číselných osí, predstavujú vyššie úrovne uspokojenia.