Ing. Tatiana Balážová

člen predstavenstva, ČSOB DSS