Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Inovácia - Innovation

Pojem spojený najmä s menom Jozefa Schumpetera, ktorý inováciu chápal ako (1) uvedenie nového výrobku, ktorý sa podstatne odlišuje od iných, na trh, (2) zavedenie novej výrobnej techniky alebo (3) otvorenie nového trhu. Odlišuje sa od vynálezu.