Investície vlani výrazne prekonali dlhodobý priemer, v tomto roku už budú výrazné aj investície v obrane

03.06.2024 (17:25)

V minulom roku dosiahla úroveň verejných investícií 4,7 % HDP a bola tak najvyššia od roku 2015.

K nárastu prispelo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) predovšetkým dočerpávanie eurofondov z končiaceho programového obdobia, investičné výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancovania dosiahli výšku 2 % HDP.

Verejné investície dosahovali na horizonte končiaceho programového obdobia v priemere 3,5 % HDP. To zodpovedalo podľa rozpočtovej rady priemernej úrovni EÚ. V porovnaní s krajinami V3, kde tento ukazovateľ dosiahol 4,3 % HDP, sme však vo verejných investíciách podľa rady zaostávali.

Nakoľko tok eurofondov je daný tak dlhodobejším plánom čerpania, ako aj harmonogramom príslušného programového obdobia, je podľa RRZ zaujímavé sledovať vývoj čisto domácich verejných investícií. Zároveň je vhodné odpočítať investície spojené s vojenskou technikou, keďže úroveň týchto výdavkov zaznamenaná do salda rozpočtu v metodike ESA 2010 je z veľkej časti ovplyvnená termínmi dodania.

V roku 2023 čerpanie domácich investícií mimo obrany medziročne vzrástlo. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov prevýšilo úroveň kapitálových výdavkov zahrnutých v rozpočte. Oproti rozpočtu to bolo vyššie čerpanie prostriedkov o 0,2 % HDP, čo síce podľa rady prispelo k vyššej úrovni štrukturálneho deficitu, na druhej strane to však znamená, že vláda využila rozpočtované zdroje na pre ekonomiku potrebné investície. Vo výsledku domáce investície dosiahli čerpanie nad úrovňou historického priemeru od predchádzajúcej krízy, teda 2,6 % HDP vs. 2,4 % HDP.

V tomto roku RRZ predpokladá porovnateľne vysoké výdavky na investície na úrovni 4,2 % HDP. Z toho až 0,6 % HDP budú tvoriť investície do obrany. Väčšiu časť z týchto investícií budú tvoriť výdavky spojené s nákupom stíhačiek F16 a obrnených vozidiel Patria.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák