J&T BANKA na Slovensku v prvom polroku so ziskom

31.07.2012 (11:20)

 Za rastom zisku sú najmä úrokové výnosy z úverov a výnosy z poplatkov a provízií. 

J&T BANKA, pobočka zahraničnej banky, dosiahla za prvý polrok zisk 5,3 mil. eur. V rovnakom období vlaňajška to bolo 2,64 mil. eur. Čisté úrokové výnosy sa zvýšili takmer o 40 % na 16,1 mil. eur. Rast úrokových výnosov súvisel podľa vyjadrení banky s nárastom dynamiky poskytovaných úverov. Dôvodom nárastu výnosov z poplatkov a provízií takmer o 100 % na 1,03 mil. eur boli poplatky z obchodovania s cennými papiermi a zmenkové programy.

Prevádzkové výnosy stúpli o 45,1 % na 17,4 mil. eur. Prevádzkové náklady vzrástli o 46,1 % na 7,7 mil. eur, pričom na tento výsledok vplýval nárast osobných nákladov o 46,6 % a administratívne náklady, ktoré sa zvýšili o 48,6 %. Počet klientov vzrástol oproti porovnateľnému obdobiu o 10 %.

J&T Banka je členom skupiny J&T. Zameriava sa na poskytovanie služieb privátneho a investičného bankovníctva. Prvý účet otvorila 6. marca 2006. Okrem českej J&T Banky a bratislavskej pobočky sú súčasťou skupiny aj J&T Bank Moskva a od roku 2008 aj J&T Bank & Trust Barbados. 

Pozrite si tiež:
Banky výraznejšie znižovali úroky na účtoch v eurách
J&T BANKA hlási viac ako dvojnásobný nárast zisku
Kto trpí krízou viac miliardári či milionári?


Zdroj: SITA, Foto: J&T BANKA