Každá piata firma platí svojim dodávateľom až po 90 dňoch

29.05.2024 (18:10)

Priemerná dĺžka doby splatnosti pohľadávok sa zvyšuje. Ako ďalej konštatujú analytici Allianz Trade, obmedzenia v oblasti firemného financovania dosiahli v roku 2023 rekordnú úroveň.

To sa prejavilo aj nárastom priemernej doby splatnosti pohľadávok, ktorá sa v minulom roku zvýšila o tri dni a dosiahla 59 dní. Každá piata spoločnosť pritom platí svojim dodávateľom až po 90 dňoch. To dokazuje, že podniky musia čakať dlhšie na uhradenie faktúr, čo zvyšuje riziko problémov s cash flow.

Na splatnosť pohľadávok vplýva podľa analytikov najmä ziskovosť firiem, dlhodobo ziskové spoločnosti majú väčšiu istotu pri riadení svojich záväzkov a pohľadávok, kým tie menej ziskové majú zase tendenciu platiť svojim dodávateľom neskôr. „Predpokladáme, že ziskovosť bude najmä v Európe v roku 2024 jemne klesať, čo znamená, že európske podniky by sa mali pripraviť na dlhšie lehoty splatnosti,“ uviedol riaditeľ poisťovne pohľadávok Allianz Trade na Slovensku Peter Mucina.

Splatnosť pohľadávok však ovplyvňuje aj odvetvie, z ktorého firma pochádza. Napriek tomu, že niektoré sektory sú citlivejšie na vývoj hospodárskych cyklov a šoky ako iné, takmer všetky sledované odvetvia zaznamenali v uplynulom roku nárast ukazovateľa „Days Sales Outstanding". Najdlhšie lehoty splatnosti pohľadávok dosiahli v globálnom hodnotení strojárstvo, stavebníctvo, dopravné zariadenia a elektronika, ktoré sa dostali nad hodnotu 70 dní.

Podľa Európskej komisie môže byť riešením skrátenie platobných lehôt. Navrhuje, aby sa zo súčasných odporúčaných 60 dní dostali na záväzných 30 dní. „To však prináša menšiu flexibilitu pre približne 40 % európskych spoločností, ktoré v priemere splácajú záväzky až po 60 dňoch,“ upozornil Mucina. Na to, aby mohlo prísť k skráteniu platobných podmienok na 30 dní, by však európske podniky potrebovali obrovské finančné prostriedky.

Allianz Trade sa venuje poisteniu pohľadávok. Sídli v Paríži, pôsobí v 52 krajinách s približne 6 050 zamestnancami.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák