Koľko stojí výchova dieťaťa?

Autor: redakčne upravené
10.05.2024 (13:00)

Mať dieťa je finančne náročné. Suma, ktorú miniete na výchovu vás šokuje!

Mať dieťa je pomerne drahé - ak je na to rodič sám

Výchova dieťaťa nie je jednoduchá a nie je zadarmo. Ak sú na výchovu dvaja rodičia, je to samozrejme ľahšie, no v prípade, že rodič vychováva deti sám, je otázka peňazí rozhodujúcim faktorom nie len pri úrovni poskytnutej výchovy, ale aj v kvalite života samotného rodiča. V roku 2021 žilo na Slovensku 108 000 detí s jedným rodičom a z nich bolo 86 000 detí v starostlivosti matky. To znamená, že približne 15 % detí na Slovensku žije v rodinách so slobodnou matkou.

Podľa analýz Ministerstva financií, v priemere stojí výchova dieťaťa od narodenia do 18 rokov života na Slovensku približne 60 tis. EUR, čo predstavuje zhruba 280 EUR za mesiac. Náklady nie sú v čase života dieťaťa rovnomerne rozložené a platí, že vyššie výdavky sú do približne 5-teho roku života a následne tesne pred dospelosťou. Pre rodiča je najkritickejšie obdobie približne do 3 rokov od narodenia, kedy najmä čas a výpadok príjmov zo zamestnania, vedia rodinný rozpočet poriadne napnúť. Podľa štatistík, si dnes vyžaduje toto obdobie výchovy dieťaťa v priemere 12 tis. EUR, teda 330 EUR/mesiac.

Samozrejme, nejde o jediné výdavky rodiča, zvlášť ak sa nemôže spoľahnúť na výpomoc svojej rodiny, platby alimentov od druhého rodiča, prípadne iných úspor. Vtedy musí rodič myslieť aj na nájomné/platbu hypotéky, stravu pre seba a počítať aj s mimoriadnymi výdavkami. V sumáre sa tak dostaneme počas prvých troch rokov života dieťaťa k minimálnej priemernej úrovni potrebnej na vykrytie mesačných výdavkov 1000 EUR.

Ako prispieva rodičom štát

V nasledujúcej tabuľke je súhrn hlavných príspevkov a príjmov rodiča. Vychádzame z predpokladu, že rodič (matka) pred narodením dieťaťa poberá minimálnu úroveň mzdy a ostáva naďalej v pracovno-právnom pomere, teda ďalej vystupuje v rámci materskej/rodičovskej dovolenky.
 
Dávka Účel Podmienky Výška dávky Žiadosť
Tehotenské pokrytie výdavkov v tehotenstve aktívne nemocenské poistenie, min. dĺžka poistenia, bez nedoplatkov 15% DVZ (max. 398,80 € mesačne) Sociálna poisťovňa - tlačivo "Žiadosť o tehotenské"
Tehotenské
štipendium
pokrytie výdavkov študentiek v tehotenstve plnoletá tehotná študentka, bez nároku na tehotenské, trvalý pobyt na SR 200 € mesačne Riaditeľ školy (stredná) / rektor (vysoká) - tlačivo s lekárskym potvrdením a potvrdením od SP o nenároku na tehotenské
Materská náhrada príjmu počas materskej dovolenky/starostlivosti o dieťa aktívne nemocenské poistenie, min. dĺžka poistenia, bez nedoplatkov 75% DVZ (max. 1 993,60 € mesačne) Sociálna poisťovňa - tlačivo "Žiadosť o materské" (matka) / "Žiadosť iného poistenca o materské" (otec)
Materské pre
študentky
materské aj pre absolventky stredných a vysokých škôl doba štúdia sa započíta do min. dĺžky poistenia pre nárok na materské - -
Otcovská
dovolenka
možnosť 14-dňovej dovolenky pre otcov v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa - Max. 900,30 € Sociálna poisťovňa - tlačivo "Žiadosť iného poistenca o materské"
Príspevok pri
narodení dieťaťa
jednorazová dávka na pokrytie výdavkov spojených s novorodencom narodenie dieťaťa, trvalý pobyt a bydlisko na SR 829,86 € (1. - 4. pôrod) / 151,37 € (5. a ďalší pôrod) Automatické vyplatenie, bez žiadosti
Príspevok pri viac súčasne narodených deťoch mesačná dávka na pokrytie výdavkov pri starostlivosti o viac detí narodených naraz starostlivosť o 3 a viac detí do 15 rokov narodených naraz/opakovane v priebehu 2 rokov 110,36 € na každé dieťa Písomne na miestne príslušnom Úrade práce
Rodičovský príspevok mesačná dávka na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov (6 rokov pri dlhodobom ZŤP) zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa, trvalý/prechodný pobyt na SR 345,20 € (základná) / 473,30 € (po materskom) -
Daňový bonus na dieťa zníženie dane z príjmu dieťa žije s vami v spoločnej domácnosti, ste daňovník na SR, dieťa je na vás vyživované 140 € mesačne (do 18 rokov) / 50 € mesačne (nad 18 rokov) Zamestnanci: "Žiadosť o uplatnenie nároku na daňový bonus" u zamestnávateľa. SZČO a ostatní: v daňovom priznaní
Zdroj: spracovanie 365.Bank podľa údajov ÚPSVaR

Vidíme, že počet opatrení je v systéme pomerne rozsiahly. Príspevky od štátu dokážu zabezpečiť prežitie, no na tvorbu úspor veľa peňazí neostane. Preto je dôležité, aby si mladí ľudia začali vytvárať úspory hneď, ako sa po škole zapoja do pracovného procesu, ešte pred narodením dieťaťa. Časový faktor sporenia totiž nie je možné oklamať.
 
Zdroj: 365.bank, Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com