Komerční banka Bratislava vykázala stratu 5,78 mil. eur

05.11.2009 (13:15)

Komerční banka Bratislava vykázala za deväť mesiacov tohto roka stratu 5,78 mil. eur, do červených čísiel ju dostali opravné položky na straty z úverov a záruk.

Komerční banka Bratislava vykázala za deväť mesiacov tohto roka stratu 5,78 mil. eur, pričom v rovnakom období vlaňajška to bol zisk 2,24 mil. eur. Banke síce klesli čisté výnosové úroky, aj zisk z poplatkov a provízií a taktiež mala mierne vyššie prevádzkové náklady, avšak do červených čísiel ju dostali až opravné položky na straty z úverov a záruk v sume 6,1 mil. eur. Pred ich tvorbou a pred daňou z príjmu bola banka v pluse 829 tis. eur. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Bilančná suma bola na konci septembra vo výške 243,28 mil. eur a v porovnaní so stavom z konca decembra to predstavuje zníženie o 32,1 %. Čisté úvery a preddavky poskytnuté klientom boli vo výške 200,19 mil. eur a od začiatku roka sa znížili o 7,4 %. Záväzky voči klientom klesli o 21,3 % na 88,41 mil. eur, z čoho bežné účty tvorili 62 % a termínované vklady 32 %.

Komerční banka Bratislava je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou českej Komerční banky, ktorá sa v októbri 2001 začlenila do skupiny Société Générale. Na slovenskom trhu pôsobí Komerční banka od roku 1995 ako banka s univerzálnou bankovou licenciou. Základnou činnosťou banky na Slovensku je poskytovanie bankových a finančných služieb podnikateľským subjektom, najmä veľkým a stredným podnikom, fyzickým osobám a inštitucionálnym klientom.

Zdroj: SITA,