Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Komparatívne výhody (v medzinárodnom obchode) - Comparative advantage (in international trade)

Zákon komparatívnych výhod hovorí, že krajina by sa mala špecializovať na výrobu a vývoz takých tovarov, ktoré môže vyrábať s relatívne nižšími nákladmi. Dovážať by mala zasa také tovary, pri výrobe ktorých má relatívne vysoké náklady. Štruktúru obchodných tokov by preto mali určovať komparatívne, a nie absolútne výhody.