Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Krivka dopytu - Demand curve

Funkcia alebo krivka ukazujúca množstvá jedného tovaru, ktoré spotrebitelia chcú kúpiť pri rozličných cenách, pričom ostatné premenné sú nezmenené. Pri zobrazovaní krivky dopytu sa cena spravidla nanáša na vertikálnu os (os Y) a množstvo požadovaného tovaru na horizontálnu os (os X). Pozri tiež zmena v dopyte a zmena v požadovanom množstve.