Lukáš Lafférs: Vymysleli sme vzorec na meranie efektu náhodne ponúkaných štipendií či kurzov

Autor: Mário Skyba
09.05.2018 (06:35)

Ekonómovia Lukáš Lafférs, Martin Huber a Giovanni Mellace sa stali víťazmi súťaže Economicus za rok 2017. Mladí vedci získali od Nadácie VÚB aj odmenu vo výške 10 000 eur. Banky.sk vám prinášajú rozhovor s Lukášom Lafférsom z Katedry matematiky, Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Váš ocenený článok v súťaži Economicus prezentuje novú metódu odhadovania priemerného efektu absolvovania rekvalifikačného kurzu napríklad na zamestnanosť. Na čo ste prišli?

Skúmali sme situáciu, keď je nejaký vzdelávací program ponúknutý náhodne rôznym skupinám ľudí a oni sa môžu rozhodnúť, či ho príjmu alebo nepríjmu. Toto rozhodnutienie je náhodné. Nie je to tradičný experiment ako vo fyzike. My sme sa snažili odhadnúť efekt tejto intervencie.
 

Vaša metóda by sa dala použiť na meranie efektu vzdelávacieho programu u študentov, ktorým by bolo ponúknuté štipendium na súkromnej strednej škole. Na čo nové ste prišli?

Nové je to, že sme sa zamerali na meranie efektu pre rôzne podskupiny. Niektorí študenti by išli na túto súkromnú školu iba vtedy, ak by dostali štipendium. Iní by na ňu išli aj bez finančnej podpory. Náš odhad je však iba intervalový, to znamená, že nevieme presne určiť ten efekt zo získaných dát. Takže je tam istá miera neistoty.
 
2018-05-09-VUB-Lukas Laffers
Lukáš Lafférs pôsobí ako odborný asistent na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dala by sa zmerať aj motivácia týchto študentov?

Ak by sme mali kvalitné dáta a informácie, tak to môžeme využiť.
 

Zistili ste, že keď chudobnejšiemu študentovi ponúknu štipendium, tak to má na neho pozitívny efekt?

Áno napriek tomu, že nemáme poriadny experiment vieme zistiť, že ten efekt na niektoré skupiny je pozitívny.
 

Vymysleli ste teda nejaký vzorec na výpočet tohto efektu?

Áno, môžete si našu metódu predstaviť zjednodušene ako vzorec, ktorý sa dá využiť v ekonomicky zaujímavej situácii ako napríklad na tých štipendiách na súkromnej škole.

V akých oblastiach v praxi je možné využiť výsledky vašej metódy?

Môže sa to využiť napríklad pri hodnotení dopadov sociálnej či vzdelanostnej politiky. Tiež pri dopadoch rekvalifikácii na trh práce.

Takže to môžu použiť aj firmy, keď zaplatia svojim zamestnancom rekvalifikáciu a potom budú chcieť zmerať jej efekt?

V podstate áno. Len tá ponuka firmy musí byť náhodná a ľudia sa musia rozhodovať na princípe áno a nie.

2018-05-09-VUB-odovzdanie ocenenia Economicus
„Zástupca víťazného tímu Lukáš Lafférs prevzal ocenenie z rúk členky správnej rady Nadácie VÚB Eleny Kohútikovej.“

*************************************************************************
Súťaž Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov má za cieľ dlhodobo podnecovať vedeckú a publikačnú činnosť mladých profesionálov v oblasti ekonomických vied. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je publikovanie vedeckej práce v karentovanom zahraničnom časopise. Prihlásené práce posudzuje medzinárodná porota zložená z renomovaných ekonómov. Nadácia VÚB aktuálne vyhlasuje už 10. ročník tejto súťaže. Viac informácií je k dispozícii na www.nadaciavub.sk
 
Zdroj: Nadácia VÚB, Foto: Nadácia VÚB