Majetok sporiteľov v druhom pilieri presahuje 7,42 mld. eur

03.10.2017 (13:30)

Čistá hodnota majetku sporiteľov sa oproti 22. septembru tohto roka zvýšila takmer o 35 mil. eur.
Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri mali k 29. septembru tohto roka na svojich účtoch vyše 7,42 mld. eur. Čistá hodnota majetku sporiteľov sa oproti 22. septembru tohto roka zvýšila takmer o 35 mil. eur. V dlhopisových fondoch objem prostriedkov stúpol o 13 mil. eur na 5,96 mld. eur. V akciových fondoch dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) evidovali takmer 848,4 mil. eur, čo znamenalo nárast o 10,3 mil. eur. V indexových fondoch DSS spravovali 540,6 mil. eur, čím hodnota majetku v týchto fondoch išla nahor o 11,3 mil. eur. V zmiešaných fondoch bolo 72 mil. eur, čím objem majetku v týchto fondoch vzrástol o 0,16 mil. eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

V dlhopisových fondoch sa hodnota penzijných jednotiek pohybovala od poklesu o 0,01 % po nárast o 0,04 %. Hodnoty jednotiek v týchto fondoch boli v pásme od 0,042103 eura po 0,047377 eura. Indexové fondy zaznamenali nárast hodnoty dôchodkovej jednotky o 1,45 % až 1,77 %. Dôchodkové jednotky v týchto fondoch dosahovali hodnoty od 0,052349 eura po 0,058292 eura. V akciových fondoch sa hodnota dôchodkovej jednotky k minulému piatku zvýšila o 0,47 % až 2,06 %. Hodnota jednotky v týchto fondoch dosahovala od 0,043610 eura po 0,050784 eura. V dvoch zmiešaných fondoch hodnota dôchodkovej jednotky v rovnakom období stúpla o 0,28 %, resp. o 0,32 %. V týchto fondoch predstavovala hodnota dôchodkových jednotiek 0,045617 eura, resp. 0,049513 eura.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) spravovali k 29. septembru tohto roka vo svojich fondoch vyše 1,86 mld. eur. V príspevkových fondoch hodnota dôchodkových jednotiek sa v porovnaní s 22. septembrom tohto roka zmenila od záporných 0,08 % po kladných 0,61 %. Vo výplatných dôchodkových fondoch sa hodnota penzijnej jednotky zmenila od záporných 0,02 % po kladných 0,01 %.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia