Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Merkantilizmus - Mercantilism

Politická doktrína, ktorú azda najviac preslávila Smithova kritika v diele Bohatstvo národov. Merkantilisti zdôrazňovali význam prebytkov platobnej bilancie ako nástroja na hromadenie zlata. Preto obhajovali autoritatívnu kontrolu hospodárskej politiky veriac, že politika laissez-faire by mohla viesť k strate zlata.