Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Multiplikátor otvorenej ekonomiky - Open economy multiplier

V otvorenej ekonomike (t. j. otvorenej medzinárodnému obchodu) dôchodky plynú tak do dovozu, ako aj do úspor. Preto multiplikátor otvorenej ekonomiky pre investície alebo štátne výdavky je daný vzťahom Multiplikátor otvorenej ekonomiky = 1/(MPS + MPm), kde MPS je hraničný sklon k úsporám a MPm je hraničný sklon k dovozu.