Mýty a fakty o skimmingu

07.07.2016 (09:00)

Slovenská banková asociácia radí, ako sa nestať obeťou skimmingu.

Čo je to skimming

Skimming platobných kariet je typ podvodu, ktorým sa útočníci snažia získať údaje z platobnej karty, prípadne od klienta s cieľom vytvoriť klon platobnej karty a takýto duplikát použiť na výber peňazí z bankomatu, zväčša v zahraničí. A tak napriek tomu, že karta klienta neopustila jeho peňaženku a klient neopustil krajinu, mu začnú chodiť upozornenia na výbery hotovosti v Amerike či Ázii.

Pri tomto type podvodu sa útočníci snažia získať údaje z platobnej karty úpravou bankomatov skrytou čítačkou magnetického pásika na platobnej karte (cez tzv. skimmer) a skrytou kamerou alebo falošnou klávesnicou na zaznamenanie PIN klienta.

Mýty a fakty o skimmingu


Mýtus: Cez upravený bankomat mi skopírovali kartu a vybielili účet. Moje peniaze sú nenávratne preč.
Fakt: Hoci výskyt skimmingu je minimálny, pre bankového klienta ide vždy o veľmi nepríjemnú skúsenosť. Banky musia v prvom rade podozrivé transakcie prešetriť. Usilujú sa pritom o čo najrýchlejší priebeh skúmania, aby sa prostriedky mohli vrátiť klientovi v čo najkratšom čase. Podľa zákona o platobných službách celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. V zložitých prípadoch celkové vybavenie reklamácie môže trvať 6 mesiacov, pričom klient o tom musí byť informovaný.

Mýtus: Keď podozrivé transakcie kartou odhalí klient a nie banka, ťažko dokáže, že bol obeťou skimmingu.
Fakt: Banky odporúčajú pravidelne kontrolovať obraty na svojom účte (prostredníctvom internetbankingu), nastaviť si sms notifikácie o pohyboch na účte a zároveň kontrolovať aktuálnosť telefonického kontaktu uvedeného v banke. O podozrivých platbách alebo obratoch z karty treba bezodkladne informovať svoju banku, zablokovať kartu, podať trestné oznámenie na polícii na neznámeho páchateľa a podať písomnú reklamáciu.
 
Mýtus: Po odhalení upraveného bankomatu to treba hneď utekať oznámiť na políciu alebo najbližšiu pobočku.
Fakt: Ak je to možné, od podozrivého bankomatu sa nevzďaľujte. Je veľmi pravdepodobné, že ho podvodníci celý čas sledujú a čakajú na príležitosť vybrať skimmovacie zariadenie. Políciu a banku radšej informujte z miesta telefonicky.
 
Mýtus: Banky proti skimmingu nič nezmôžu.
Fakt: Banky pozorne monitorujú a vyhodnocujú podozrivé transakcie a v prípade potreby overujú ich reálnosť s držiteľom karty. Napríklad banka klientovi zavolá, či práve platil platobnou kartou na Bali. Každé podozrenie na skimming banky osobitne vyšetrujú. Zároveň investujú významné prostriedky do posilňovania bezpečnosti bankomatov, no pre plnú účinnosť opatrení je nevyhnutná obozretnosť aj na strane užívateľov, medzi ktorými sa neustále snažíme zvyšovať povedomie ako sa voči skimmingu brániť.
 
Mýtus: Neexistuje jednoduchý spôsob ako sa chrániť pred skimmingom.
Fakt: Klienti by si mali osvojiť zlaté pravidlo, že pri zadávaní PIN čísla treba druhou rukou dôsledne zakryť klávesnicu, aby kód nedokázala nasnímať prípadná skrytá kamera. Tá sa môže napríklad nachádzať v hornej lište bankomatu alebo v stojane na letáky, ktorý tam pridajú podvodníci. Pred použitím bankomatu je zároveň vhodné ho najprv vizuálne skontrolovať, či nebol upravený a nie sú na ňom pohyblivé časti. Spozornieť by sme mali aj v prípade, že karta ťažšie vchádza alebo vychádza z bankomatu a pod.

Ako sa chrániť pred skimmingom

  • Klienti by si mali osvojiť zlaté pravidlo, že pri zadávaní PIN čísla treba druhou rukou dôsledne zakryť klávesnicu, aby kód nedokázala nasnímať prípadná skrytá kamera.
  • Pred použitím bankomatu ho vizuálne skontrolovať, či nebol upravený (pohyblivé časti, ťažšia manipulácia s kartou a pod.).
  • Nevzďaľovať sa od podozrivého bankomatu, zalarmovať políciu a banku.
  • Pravidelne kontrolovať obraty na svojom účte (prostredníctvom IB). Nastaviť si sms notifikácie o pohyboch na účte a zároveň kontrolovať aktuálnosť telefonického kontaktu uvedeného v banke.
  • O podozrivých platbách alebo obratoch z karty bezodkladne informovať svoju banku, zablokovať kartu, podať trestné oznámenie a podať písomnú reklamáciu.

Zdroj: SBA, Foto: Ivan Sedlák