Mzdy v apríli pokračovali v dynamickom raste, polovica odvetví však zaznamenala pokles zamestnanosti

13.06.2024 (18:15)

Mzdy v apríli pokračovali v dynamickom raste, polovica odvetví však zaznamenala pokles zamestnanosti. 

Podľa údajov od Štatistického úradu SR priemerná nominálna mesačná mzda v apríli tohto roka medziročne vzrástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Výrazný rast nad desať percent zaznamenali štyri sektory, a to doprava a skladovanie (12,3 %), činnosti reštaurácií a pohostinstiev (11,5 %), priemysel a maloobchod.

Rast reálnych miezd bol druhý mesiac po sebe zaznamenaný vo všetkých vybraných odvetviach, pričom sa pohyboval od 0,6 % v ubytovaní do 10 % v doprave a skladovaní. Sektory ako činnosti reštaurácií a pohostinstiev, priemysel, maloobchod aj stavebníctvo evidovali rast reálnych miezd nad 7 %. V prvých štyroch mesiacoch roka 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých mesačne sledovaných odvetviach. Dvojciferný rast nominálnych miezd nad 10 % evidoval priemysel, doprava so skladovaním, maloobchod a činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Rast reálnych miezd sa pohyboval od 1,5 % v informáciách a komunikácii do 8,3 % v priemysle.

Zamestnanosť v apríli 2024 bola medziročne vyššia v štyroch z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Sektory ubytovania, vybraných trhových služieb a informácií s komunikáciou zaznamenali prírastky zamestnancov nad úrovňou 4 %. Zamestnanosť vzrástla o 2,5 % aj v stavebníctve. Na druhej strane dlhodobý pokles zamestnanosti naďalej evidoval priemysel, aktuálne o 2,2 %, a menej zamestnancov pracovalo aj v doprave a skladovaní, vo veľkoobchode, maloobchode a činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Zamestnanosť sa medziročne nezmenila v predaji a oprave motorových vozidiel. Od januára do apríla 2024 rástla zamestnanosť v šiestich z desiatich odvetví, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách o 4,6 %. Nižší počet zamestnancov medziročne evidoval priemysel, veľkoobchod, maloobchod, ako aj doprava a skladovanie.

„Pre domáce mzdy naďalej platí, že rastú v nominálnom aj reálnom vyjadrení, čo je pozitívne pre súčasnú aj budúcu spotrebu. Pozitívne hodnotíme najmä vývoj v reštauračných službách a pohostinstvách, kde je vývoj dlhodobo poddimenzovaný najviac. Ďalším takýmto sektorom je aj ubytovanie, tam však rast zaostáva," uviedol analytik 365.banky Tomáš Boháček. V dátach sa podľa jeho slov prejavili dva kľúčové trendy. Jedným z nich je sezónnosť, ktorá ovplyvnila najmä štatistiky stavebného sektora a pozície voľnočasových a rekreačných odvetví, aj vplyvom Veľkej noci. Druhý trend, ako analytik dodáva, je najmä v zamestnanosti, a je dlhodobý. „Nedostatočná ponuka na trhu práce tu stále existuje, dnes by pre niektoré sektory, ako je stavebníctvo, bolo z pohľadu zamestnanosti najhoršie, ak by sa rýchlo skončila vojna na Ukrajine a ľudia by sa začali hromadne vracať domov. To by bol šok, ktorý by si odnieslo najmä stavebníctvo a v konečnom dôsledku aj rast ekonomiky," poznamenal Boháček.

Výrazný nárast priemernej nominálnej mesačnej mzdy je spojený aj so sezónnymi vplyvmi, no najmä vidíme efekt dobiehania dlhého obdobia zvýšenej inflácie a poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva. Vyjadril sa k aktuálnej ekonomickej situácii makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák: „Situácia na trhu práce zároveň zamestnancom praje, keďže potenciálnych záujemcov o prácu je pomerne málo. Aj preto sú ľudia úspešní pri samostatnom či kolektívnom vyjednávaní o mzdách. Takýto výrazný rast miezd však predstavuje zvýšené náklady pre firmy a spôsobuje tlak na ceny."

Zamestnanosť ukazuje rast aktivity v službách, na druhej strane už dlhšie sa podľa Horňáka vyskytujú problémy v priemysle. Tam sa okrem toho automobilového firmy potýkajú s výraznými problémami spojenými s oslabeným zahraničným dopytom a všeobecne slabšou aktivitou. Rast zamestnanosti z tohto dôvodu vidí najmä v službách, zatiaľ čo priemysel ako celok zaznamenáva medziročne nižší počet zamestnancov. „Už koncom roka, či v tom budúcom, však budeme podľa našich odhadov vidieť aj rast priemyslu spolu s rastúcou zahraničnou ekonomickou aktivitou, čo opäť zvýši potrebu prijímania nových ľudí. Netreba však zabúdať na možné problémy spojené so spomínaným napätým trhom práce, čo bude zvýrazňovať potrebu zahraničných pracovníkov v slovenských priemyselných podnikoch," uzavrel Matej Horňák.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák