Najväčšou obeťou tzv. „stalkingu“ sú mladí ľudia a ženy. Môže mať aj formu sledovania financií zo strany partnera

25.01.2022 (14:00)

Január je v zahraničí označovaný aj za mesiac, ktorý je venovaný osvete a prevencii voči „stalkingu“, teda prenasledovaniu. Môže mať fyzickú, ale aj online podobu a jeho obeťami sa stávajú milióny ľudí po celom svete. Podľa dostupných štatistík má takúto skúsenosť každá piata žena v EÚ. Špecifikom stalkingu je aj finančný stalking, ktorý sa vyskytuje najmä v partnerských vzťahoch. 365.bank poukazuje na nežiaduce aspekty tohto fenoménu.

Kým väčšina mužov je na verejnosti napádaná spravidla cudzími ľuďmi, ženy sú atakované najčastejšie známymi osobami alebo rodinnými príslušníkmi, a to aj vo svojich domácnostiach.Takéto činy sa v Európe vyskytujú čoraz častejšie a vo väčšej miere než uvádzajú oficiálne údaje. Dôvodom je, že mnohé obete si neuvedomujú svoje práva alebo nenahlásia trestné činy zo strachu z odvety útočníkov.

Podľa psychologičky si dokonca v niektorých prípadoch obeť ani nemusí uvedomovať, že je zo strany partnera alebo partnerky atakovaná a začne to vnímať až po upozorneniach zo strany svojho okolia. Prípadne, až keď sa ocitne v kritickom stave. „Je to spôsobené okrem iného aj tým, že rôzne formy násilia, stalkingu, manipulácie, slovného útočenia sa môžu zdať spoločnosťou akceptovateľné. Predovšetkým v online priestore môže byť mätúce, aké prejavy správania sú už za hranicou. Útočník so svojou obeťou často manipuluje, snaží sa v nej vyvolať pocity strachu a beznádeje,“ hovorí psychologička Júlia Šichmanová. Podľa nej už pri prvotných nepríjemných pocitoch, ktoré prežívame, keď nás niekto obťažuje, útočí na nás alebo nás prenasleduje, je potrebné danú situáciu riešiť. Aj keď môže ísť spočiatku len o náznaky takéhoto správania, je nevyhnutné sa nekompromisne ohradiť. Vymaniť sa z takéhoto vzťahu býva časom čoraz náročnejšie (no nie nemožné), najmä ak ide o rodinné alebo partnerské vzťahy.

Sledujú aj financie

Špecifickým problémom, na ktorý upozorňuje 365.bank, je finančný stalking, teda sledovanie finančnej situácie, stavu platobných kariet či výdavkov a celkovo preverovanie účtov. Zvyčajne k nemu dochádza najmä zo strany bývalého partnera.

„Ide o nežiaduci stav, ktorý je potrebné urýchlene riešiť. V tomto prípade odporúčame zmeniť si prihlasovacie údaje a všetky nastavenia k bankovému účtu, či už do internet bankingu alebo mobilnej aplikácie. Pokiaľ ide o účty, ktoré sú vedené s disponentom, je dobré kontaktovať banku a zrušiť všetky formy disponovania, vrátane platobnej karty. Klientom odporúčame si tiež skontrolovať, či nie je ich mobilná aplikácia aktivovaná na viacerých zariadeniach a tieto odpárovať,“ hovorí Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank. Ak situácia eskaluje, je podľa nej vhodné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

Viaceré štúdie uvádzajú, že trvanie prenasledovania zo strany partnera zvyčajne trvá v priemere vyše dvoch rokov. Podľa dostupných dát drvivá väčšina obetí potvrdila, že sa začalo ešte v čase, kým vzťah fungoval, pričom situácia sa vyostrila po odlúčení. Celoeurópsky prieskum sledujúci vývoj násilia páchaného na ženách uvádza, že skúsenosť so stalkingom má v EÚ až každá piata žena.

O tom, že situácia je vážna, svedčia aj výsledky štúdie Agentúry Európskej únie pre základné práva2. Podľa nej bolo v roku 2019 fyzicky napadnutých 6 percent opýtaných. Viac ako jeden zo štyroch bol obťažovaný za jediný rok, pričom do tejto skupiny násilných činov patria aj rôzne formy prenasledovania. V prípadoch fyzického napádania aj obťažovania sú najviac ohrozenou skupinou mladí ľudia vo veku 16 až 29 rokov.

Pandémia situáciu umocňuje

Ani pandemická doba situáciu nevylepšila, skôr naopak. Napríklad v Anglicku a Walese došlo k výraznému nárastu trestných činov prenasledovania. V roku 2020 zaznamenali viac ako 80-tisíc incidentov. Vnútroštátny lockdown uľahčil stalkerom možnosť zamerať sa na obete v ich domovoch, najmä v začiatkoch vypuknutia covidovej pandémie, keď boli opatrenia najprísnejšie a mal sa dodržiavať sociálny dištanc.

Čo je stalking?

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť definuje stalking ako nebezpečné a sústavné prenasledovanie spôsobom, ktorý ohrozuje život alebo zdravie inej osoby alebo jej blízkych, resp. zhoršuje kvalitu jej života. K tomu môže dochádzať aj písomným či elektronickým kontaktovaním proti vôli tejto osoby, zneužitím jej osobných údajov alebo obmedzením obvyklého spôsobu jej života. V USA je január vyhlásený za National Stalking Awareness Month (NSAM) - mesiac národného povedomia o prenasledovaní.
1 Web statista.com, uvádza, že v Nemecku v oku 2020 polícia zaznamenala 19 666 prípadov prenasledovania, pričom toto číslo v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástlo. Skúsenosť so stalkingom má ale viac ako 800-tisíc obyvateľov Nemecka, pričom drvivé množstvo prípadov prenasledovania nie je obeťami nahlásené.
2 Štúdia realizovaná na vzorke na vzorke 35-tisíc občanov EÚ, Spojeného kráľovstva a Severného Macedónska.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: 365 bank, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com