Najvýnosnejšie povolanie prinesie mesačne takmer 5.000 EUR

22.09.2015 (14:00)

Podľa analýz Poštovej banky bola priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2014 vyše 950 eur.
Ak sa pýtate, ako je to možné, keď vy domov nosíte polovicu z toho, poďme si to spolu spočítať: ak povedzme jeden človek zarobí mesačne 4.000 eur a ďalších desať ľudí po 400 eur, sme na priemere 727 eur. A tak hoci tých, čo zarobia mesačne niekoľko sto eur, je veľká väčšina, máme tu tiež dosť takých, čo zarobia niekoľko tisíc.

Oddelenie analýz trhu Poštovej banky prinieslo prehľad vybraných povolaní a ich mesačných zárobkov za rok 2014. V analýze vychádzali z výberového štatistického zisťovania o štruktúre miezd v SR za rok 2014, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR [ŠÚ SR]. Podkladom boli údaje vybraných právnických štatistických jednotiek. Podľa tohto zisťovania dosiahla vlani priemerná hrubá mesačná mzda v našom hospodárstve úroveň 964 EUR. To je zhruba o 100 EUR viac ako podľa štvrťročného štatistického výkazníctva ŠÚ SR, nakoľko metodiky zisťovania sa v oboch prípadoch líšia. Medziročne tak v tomto ponímaní došlo k nárastu mzdy až o 5,7 %.

ZADAJTE OTÁZKU DO PORADNE


Na samom vrchole sú riadiaci letovej prevádzky a odborní pracovníci v leteckej doprave, ktorí zarobili v uplynulom roku v priemere takmer 5 000  EUR v hrubom. Štvorcifernú priemernú hrubú mesačnú mzdu vlani Slováci mohli zarobiť aj v ďalších 126 zamestnaniach z celkového počtu 366 zamestnaní, ktoré vykazuje ŠÚ SR. Medzi nimi sa, okrem iných, ocitli aj dobre známe a rozšírené povolania ako právnici, lekári, obchodní zástupcovia, či policajti alebo odborní pracovníci v oblasti účtovníctva.

Menej optimistické to je ale pri výpočte podielu zamestnancov spadajúcich do jednotlivých mzdových pásiem.
  • V priemere len 29 % zamestnancov si v roku 2014 našlo na výplatnej páske sumu vyššiu ako 1 000 EUR.
  • Až zhruba dve tretiny z nich ale nezarobili viac ako 1 500 EUR.
  • V priemere len 5% zamestnancov si mesačne prilepšilo o 4-cifernú sumu začínajúcu číslicou dva a vyššou.
Mnoho detí túži byť v dospelosti napríklad hasičmi, učiteľmi, či vodičmi autobusov alebo električiek. V týchto prípadoch sa hrubá mzda pohybovala pod priemerom, v rozpätí od 880 do 944 EUR. Kým drvivá väčšina zamestnancov sa tešila z rastu miezd, práve hasičom, no napríklad aj maliarom platy medziročne poklesli.  Takmer na konci rebríčka a so zárobkami len na úrovni polovice priemernej mzdy sa ocitli tradičné pozície v oblasti gastronómie, ako sú kuchári, čašníci či someliéri, ktorých priemerné platy sa pohybovali v okolí úrovne 500 EUR, resp. tesne pod ňou. Pravdou však je, že ich príjmy vo veľkej miere závisia od variabilnej zložky vo forme „prepitného“. Medzi najhoršie platených patria pomocníci v domácnostiach, upratovačky a tiež opatrovatelia a asistenti pre domácu starostlivosť, ktorých zárobky boli vlani nižšie ako 430 EUR v hrubom.

Neprehliadnite
Rast miezd očakávame aj v tomto roku. Priemerná hrubá mzda v našom hospodárstve by medziročne mohla vzrásť o 2,1 %. Zarobiť viac by sme ale mali nielen v nominálnom, ale aj reálnom vyjadrení - a to vďaka cenovej stagnácii.Zdroj: Poštová banka, Foto: redakcia Banky.sk