Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Náklady, hraničné - Cost, marginal

Zvýšenie celkových nákladov potrebné na výrobu jednej dodatočnej jednotky outputu (alebo pokles celkových nákladov v dôsledku zníženia výroby o jednu jednotku). Krátkodobé a dlhodobé hraničné náklady súvisia s krátkodobými, resp. dlhodobými celkovými nákladmi.