Naším cieľom je prepojenie poisťovne s bankou

Autor: Jozef Ryník
08.11.2011 (12:45)

Naším cieľom je prepojenie poisťovne s bankou 

 Ako ste sa dostali k poisťovníctvu?
Študoval som obchod na univerzite, ktorá spolupracovala s Dresden bankou, ktorá vtedy patrila Allianzu. Bola to dobrá myšlienka, lebo okrem teórie sme mohli praxovať v banke a učiť sa ako funguje biznis v praxi. Po škole som tam zostal pracovať ako investičný špecialista. Potom som sa rozhodol študovať MBA vo Francúzsku USA a Japonsku. Chcel som sa naučiť aj strategickému mysleniu a riadeniu. Už na tomto štúdiu som mal cieľ -pracovať pre konzultačnú spoločnosť Arthur Andersen. To sa mi podarilo a pracoval som pre nich na bankových a poisťovacích projektoch. 

Prečo ste sa rozhodli pracovať pre Axu?
Chcel som sklbiť strategickú prácu s reálnym biznisom, preto som prijal v roku 2001 ponuku od AXA, viesť strategické oddelenie. Neskôr som si povedal, že by som chcel byť zodpovedný za vlastný biznis. Keďže som od prírody bankár založili sme v rámci Axa životnú poisťovňu a neskôr som sa stal riaditeľom nemeckej Axa bank. Po čase som chcel spoznať rozvýjajúce sa trhy, ktoré rastú rýchlejšie a sú zaujímavejšie. Plánoval som ísť do Ázie, ale napokon som skončil na Slovensku. 

Axa na Slovensku bola v tomto roku úspešná v predaji investičného životného poistenia. Aké sú hlavné dôvody tohto úspechu?
Prvý dôvod je dobre nastavený produkt, ktorý dáva klientovi možnosť voľby. Môže si vybrať rôzne investičné stratégie, mieru rizika aká mu vyhovuje. Druhým dôvodom sú kvalitní investiční poradcovia.

Sú vaši klienti dnes, v čase dlhovej krízy, opatrejší v investovaní?
Sú a je to vidieť najmä na jednorázovo platenom poistení. Tí, ktorí platia poistenie priebežne nie sú až takí opatrní, lebo rozkolísané trhy ich až tak neovplyvňujú. 

Je čas uzatvárania PZP poistenia. Myslíte si, že jeho ceny sú už na dne alebo môžu ešte klesať?
Plošné klesanie ceny je málo pravdepodobné, ale je možné, že poisťovne v koncoročnej kampani môžu znížiť cenu povinného zmluvného poistenia vo vybraných segmentoch napríklad podľa veku, lokality, alebo iných ktitérií.

Axa ponúka novým klientom až 50% bonus pri uzavretí PZP. Na západe Európy si bonus musíte zaslúžiť a v poisťovni začínate s nulou. Prečo je to na Slovensku inak?
Môžem hovoriť z mojej nemeckej skúsenosti. Tam existujú registre poistencov, ktoré poisťovni povedia o vašej vodičskej minulosti a podľa toho vám vie urobiť cenu. Na Slovensku sa zatiaľ register nepoužíva, lebo ešte len vzniká. Ale myslím si, že nedávame až taký veľký bonus. Zohľadňujeme vek, lokalitu vodičské skúsenosti a podľa toho dávame bonusy.

Európski politici tlačia banky aj poisťovne k tomu, aby mali viac kapitálu. Aký to môže mať dopad na váš biznis?
Všeobecne požiadavka na vyšší kapitál, aby sme ochránili seba aj klientov je nie je zlý nápad. Na druhej strane nie som si istý či každá finančná inštitúcia bude schopná zohnať viac kapitálu. Tým, ktorým sa to nepodarí asi budú musieť časť svojich aktivít zmraziť. Z pohľadu šéfa poisťovne viem, že kapitál nie je zadarmo, a preto jeho navýšenie ovplyvní naše podnikanie aj naše ceny. 

Myslíte si, že online poistenie sa môže rozšíriť do všetkých segmentov poisťovníctva?
Verím, že ak je poistný produkt štandardizovaný tak sa dá predávať cez internet. To je príklad cestovného poistenia. Ale v životnom poistení to fungovať nemôže, lebo tento produkt nie je štandardizovaný, pretože sa to nedá. Pozrite sa iba na to koľko spôsobov je na Slovensku v šetrení si na dôchodok. Internet môže slúžiť pri životnom pistení ako prvotný zdroj informácii, ale nenahradí celý proces uzatvárania tohto poistenia. Myslím si tiež, že to ani nemá zmysel robiť iba na internete. Ide nám o to, aby internet spolupracoval a doplňal sa s agentmi. Ak máte veľa možnosti sa životne poistiť musíte mať niekoho kto vám ukáže ako sa zorientovať v džugli možnosti, ktoré nájdete na internete. 

V júni do médii presiakla informácia, že zvažujete vstúpiť do zdravotného poistenia. Je pre vás tento segment zaujímavý napriek regulaciám?
Náš cieľ je chrániť ľudí počas ich života, takže zdravotné poistenie do toho patrí tiež. Keď sa pozrieme na povinné zdravotné poistenie to pre nás aj kvôli reguláciam nie je ešte zaujímavé. Ale doplnkové zdravotné poistenie je veľmi lákavé. Je tu preň dopyt a konkurencia je zatiaľ malá. 

Vaša materská spoločnosť sídli vo Francúzsku. Neovplyvní jej podnikanie plánované odpisovanie gréckych dlhov?
Axa je medzinárodná spoločnosť a investovali sme aj do gréckych dlhopisov, ale ich množstvo nie je také, aby nás to poškodilo. To, že sme silná firma potvrdzuje aj to, že sa nám darí aj v časoch krízy. 

Axa bank je na trhu pol roka. Ako ste spokojný s jej výsledkami?
Som spokojný, že banka funguje, ale jej potenciál sme za pol roka ešte nedokázali naplno využiť. Je to krátka doba. V Nemecku sme na prepojenie banky s poiťovňou poptrebovali štyri roky. 

Banku ste spustili v apríli, ale kampaň na ňu ste začali až v auguste. Prečo tak neskoro?
Dobrý postrech. Bežné je, keď sa otvára banka ide ruka v ruke s reklamnou kampaňou. My sme chceli v banke všetko poriadne nastaviť a dokým sa to podarilo už bol august. 

Zdá sa, že cesta získavania klientov pre banku cez finančných sprostredkovateľov u vás funguje. Keďže iba 15% nových klientov prišlo do banky cez internet. Zvyšok donesú vaši agenti?
Naša banka nechce byť štandartnou bankou, ale inštitúciou, ktorá prepojí poisťovací biznis s bankovým. A finanční poradcovia sa o to pokúšajú. Keďže naši zákazníci sú zvyknutí na ich služby,preto využijú aj služby banky. Ale iste máme čo zlepšovať aj cez internetový kanál získavania klientov. 

Chystáte sa ostať iba pri obmedzených bankových produktoch ako sú sporiace účty či chcete produkty rozširovať? 
Nechceme byť klasickou retailovou bankou, ani investičné bankovníctvo robiť nebudeme. Ale ak zhodnotíme, že niektoré produkty by boli vhodné pre klientov tak ich pridáme do našho portfólolia služieb. 

Axa bank spočiatku ponúkala sporiaci účet s 2% úrokom, ale v auguste ste ho dvihli na 2,35%. Bola to odpoveď na akcie konkurencie a máte nejakú hornú hranicu, za ktorú by ste už nešli?
Zdvihli sme ho aj kvôli konkurencii. A úrokový strop bude závisieť od vývoja úrokových sadzieb, ale aj od konkurencie, ktorá je veľmi silná.