Niektorí Slováci v rozhodovaní o vzťahu berú do úvahy finančnú situáciu

11.02.2019 (15:30)

Približne každý piaty Slovák zostáva v nefunkčnom vzťahu, lebo mu to finančne pomáha.
Niektorí Slováci sú pri svojom rozhodovaní o tom, či zostať vo vzťahu alebo ho ukončiť, náchylní brať do úvahy svoju finančnú situáciu. Šestnásť percent opýtaných uviedlo, že ich finančná situácia bola dôvodom, prečo sa rozhodli zotrvať v nefunkčnom vzťahu. Zároveň dvanásť percent Slovákov uviedlo, že ich finančná situácia bola dôvodom, prečo ich partnerský vzťah stroskotal. Vyplynulo to z celoeurópskeho prieskumu spoločnosti Intrum, ktorá sa v septembri 2018 pýtala viac ako 24 tisíc Európanov vo veku od 18 rokov.

Situácia u Slovákov je podobná celoeurópskemu výsledku. Z pohľadu celoeurópskeho priemeru 14 % respondentov súhlasilo s tým, že ich financie boli dôvodom, prečo napokon vzťah neukončili a 17 % súhlasilo s tým, že ich financie boli dôvod, prečo vzťah stroskotal. V porovnaní s Čechmi Slováci viac berú do úvahy financie. Ani nie 10 % Čechov súhlasilo s tým, že by ich finančná situácia bola dôvodom pre neukončenie alebo stroskotanie vzťahu, čo je asi o 4 % menej ako u Slovákov.

V podstate vo všetkých krajinách je viditeľné, že staršie generácie financie do svojich vzťahov nepletú a pri ich rozhodovaní o ďalšom pokračovaní ich vzťahu zohrávajú menšiu rolu. Kým štruktúra odpovedí v jednotlivých vekových skupinách u Slovákov zodpovedá celoeurópskemu trendu, Česi sú spomedzi všetkých sledovaných krajín výnimkou. Mladší aj starší majú v podstate rovnaký názor na to, či sú financie rozhodujúcim dôvodom, prečo neukončiť vzťah.
 
Zdroj: SITA, Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com