Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Nominálna (čiže peňažná) úroková miera - Nominal (or money) interest rate

Úroková miera, ktorá sa platí z rôznych aktív. Predstavuje ročný dolárový výnos z jedného investovaného dolára. Porovnaj s reálnou úrokovou mierou, ktorá predstavuje ročný výnos v statkoch pripadajúci na jednotku investovaných statkov.