O mladomanželskú pôžičku môžu záujemcovia požiadať do konca septembra

14.09.2021 (18:50)

O pôžičku môžu požiadať manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov.

Mladomanželia môžu požiadať Štátny fond rozvoja bývania o pôžičku do konca septembra. O finančnú podporu na bývanie formou pôžičky môžu požiadať manželia, ktorí spĺňajú podmienky, ako vek a príjem, zároveň žiadateľ nesmie mať nedoplatky na daňovom úrade, sociálnej poisťovni a podobne. Ako ďalej informuje Finančný kompas, o pôžičku môžu požiadať manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov. Podmienku veku musí spĺňať každý z manželov, ak uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti.

Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, a to manžel, manželka, prípadne dieťa, za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť. Mesačný čistý príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré bol príjem poberaný. Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok je 1,3-násobok životného minima domácnosti.

Pri výstavbe alebo kúpe bytu sa podpora poskytuje do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 eur a najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %. Lehota splatnosti je do 65. roku veku žiadateľov. V rámci stavebnej úpravy bytu je podpora do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 30 000 eur a najdlhšie na 20 rokov s ročným úrokom 1 %.

V rámci čerpania ide 30 % pri otvorení čerpacieho účtu bez dokladovania, pričom faktúry budú vydokladované do šiestich mesiacov od otvorenia účtu. Po vydokladovaní môže žiadateľ čerpať zvyšných 70 % na základe doložených faktúr. Faktúry môžu byť datované najskôr ku dňu rozhodnutia o schválení žiadosti. Podmienky čerpania pôžičky budú uvedené v úverovej zmluve.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák