Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOberbank AG
Názov produktuÚver na bývanie (zabezpečený nehnuteľnosťou)
Druh produktuhypotekárny úver
Minimálna výška úveru1500 €
Minimálna doba splácania3 r.
Maximálna doba splácania25 r.
Podmienky pre získania úverupravidelný príjem, založenie nehnuteľnosti a vinkulácia poistenia nehnuteľnosti v prospech banky
Doklady potrebné k vybaveniudoklady totožnosti, doklad o príjme, znalecký posudok, výpis z účtu za posledné 3 mesiace
Zabezpečenie úverunehnuteľnosť v SR alebo v Rakúsku
Poznámka- max. výška úveru do 80% LTV podľa znaleckého posudku.
- prípade zabezpečenia úveru nehnuteľnosťou v Rakúsku banka účtuje ďalšie poplatky.
- možnosť voľby medzi fixnou (FIX 1 až 10 rokov) alebo variabilnou úrokovou sadzbou
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky1.15 %
Fixácia 5 rokovod 1,55 %
Fixácia 7 rokov od 1,95% p.a.
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v SR - jednorazové čerpanie: 0,7% zo sumy úveru, min. 330 €, čerpanie vo viacerých tranžiach: 0,9% zo sumy poskytnutého úveru, min. 350 €; v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v AT - jednorazové čerpanie: 0,7% zo sumy poskytnutého úveru plus 100 €, min. 430 €, čerpanie vo viacerých tranžiach: 0,9% zo sumy poskytnutého úveru plus 100 €, min. 450 €
Zľava AKCIA: od 15.2. - 31.5.2018
  • 100% zľava z poplatku za spracovanie úveru pre fixácie na dobu 3, 4, 5 a 6 rokov
  • bežný účet na 12 mesiacov zdarma
  • splatnosť až do 360 mesiacov
Zvýhodnené úrokové sadzby:
Fix 3 roky od 1,15% p.a
Fix 4 roky od 1,40% p.a.
Fix 5 rokov od 1,55% p.a.
Fix 6 rokov od 1,75% p.a.

Pri fixáciach na 1, 2, 7, 8, 9 a 10 rokov je poplatok za spracovanie úveru pri:
- jednorazovom čerpaní vo výške 0,7% z objemu, min, 330 € 
- postupnom čerpaní úveru vo výške 0,9% z objemu, min. 350 €
 
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150 € - zmeny vyžadujúce schválenie bankou
50 € - zmeny nevyžadujúce schválenie bankou
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 150 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby max. 1 % z objemu predčasne splatenej istiny
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky max. 1 % z objemu predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok do 20% zostatku istiny
Upomienka / Výzva 18 €/ 38 €/ 48 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. základná úroková sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.
Sadzobník platný od1.7.2018
Úrokové sadzby platné od1.5.2018