Od 1. augusta sa menia pravidlá úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia

01.08.2022 (18:20)

Príchod inovatívnych liekov na slovenský trh sa má uľahčiť.

Od 1. augusta nadobúda účinnosť novela zákona o podmienkach úhrady liekov z verejného zdravotného poistenia. Hlavným cieľom novely je uľahčiť príchod inovatívnych liekov na slovenský trh.

Zásadne sa mení spôsob uzatvárania zmlúv o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov, teda liekov preplácaných z verejného zdravotného poistenia. Na to, aby bol liek uhrádzaný z verejného poistenia, musí farmaceutická spoločnosť ako držiteľ registrácie lieku uzatvoriť zmluvu o podmienkach úhrady lieku priamo s ministerstvom zdravotníctva. Doposiaľ držiteľ registrácie uzatváral zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Doteraz uzatvorené zmluvy o podmienkach úhrady lieku zostávajú naďalej v platnosti. Až uzatvorením novej zmluvy s rezortom zdravotníctva zaniká platnosť existujúcich zmlúv.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia