Od roku 2025 sa má znížiť zaťaženie malých podnikov pri platení DPH

07.12.2022 (18:15)

Od 1. januára 2025 by sa malo znížiť zaťaženie malých podnikov pri platení dane z pridanej hodnoty (DPH). Malý podnik bude môcť využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte Európskej únie, ako v členskom štáte, v ktorom je usadený.

Podmienkou bude to, aby hodnota uskutočnených dodaní tovarov a poskytnutých služieb v Európskej únii v kalendárnom roku bola nižšia ako stanovený úniový limit. Druhou podmienkou bude, aby hodnota uskutočnených dodaní v členskom štáte oslobodenia v tom istom roku nepresiahla národný limit pre povinnú registráciu. Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave návrhu novely zákona o DPH, ktorú rezort financií predložil do pripomienkového konania. Samotný návrh novely by malo dať ministerstvo financií do pripomienkového konania v máji budúceho roka.

Súčasná právna úprava pre malé podniky založená na zdaňovaní v členskom štáte pôvodu je podľa rezortu financií zastaraná a neznižuje administratívne zaťaženie malých podnikov. Aktuálne znenie zákona o DPH obsahuje oslobodenie od dane výlučne pre malé podniky, ktoré sú usadené v tuzemsku. „Takáto úprava má z hľadiska fungovania vnútorného trhu negatívny vplyv na ich konkurencieschopnosť v porovnaní s podnikmi, ktoré v tuzemsku usadené nie sú," tvrdí rezort. Obdobie pre výpočet národného obratu, po prekročení ktorého je zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH, je najviac dvanásť predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák