Odberatelia energií budú môcť od augusta meniť dodávateľa kedykoľvek počas roka

14.06.2024 (18:00)

Odberatelia elektriny a plynu budú môcť od augusta meniť dodávateľa energií kedykoľvek počas roka. „Ide o revolučné rozhodnutie.

Doteraz bola situácia pri zmene dodávateľa taká, že odberatelia mohli požiadať o ukončenie zmluvy iba do 31. marca príslušného roka s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roka. V prípade, že to odberateľ takto neurobil, zmluva s jeho dodávateľom sa mu automaticky predĺžila na nasledujúci kalendárny rok,“ uviedol predseda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Nevýhodná úprava nútila odberateľov zotrvávať v zmluvných vzťahoch, ktoré by inak nechceli. Ako uviedol, toto „zmluvné otroctvo“ sa podarilo zrušiť z iniciatívy úradu.

Legislatívne zmeny prinášajú aj povinnosť pre dodávateľov energií zasielať prehľadnejšie faktúry bez zbytočných reklám a informáciu, či tarifa zodpovedá reálnej spotrebe odberateľa. Správnym nastavením tarify tak môžu domácnosti na energiách ušetriť. „Dodávatelia energií budú musieť po novom zverejňovať svoje cenníky za neregulovanú dodávku elektriny a plynu a pravidelne ich aktualizovať. Zlepší sa tým vyjednávacia pozícia napríklad starostov obcí či subjektov verejnej správy,“ dodal Holjenčík.

Medzi ďalšie zmeny patrí, že ÚRSO získava právomoci v oblasti štátneho dozoru od Slovenskej obchodnej inšpekcie na základe novelizácie zákona o regulácii. Nová cenová vyhláška v oblasti elektriny zavádza spravodlivejšie ceny, kde odberatelia dnes platia za prístup do sústavy platbu vo výške 100 % a výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov ju budú po novom platiť aspoň vo výške 20 %. Zúži sa tak rozsah ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vstupujú do ceny elektriny.

V oblasti plynu bude ÚRSO presnejšie kontrolovať regulované subjekty a nimi uvádzané ekonomicky oprávnené náklady, čo prispeje k zníženiu cien plynu pre konečných odberateľov. V oblasti tepla nové pravidlá cenového konania umožnia odhaliť a zamedziť reťazeniu pri dodávkach tepla prepojenými podnikmi, čo spôsobuje následné navyšovanie cien tepla. Novelizácia vyhlášky o pravidlách fungovania trhu s elektrinou zavádza jednotné pravidlá pre pripájanie do sústav a zjednodušené pravidlá pre obnoviteľné zdroje.
 
Zdroj: SITA, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com