Odborníci kritizujú zmeny v dôchodkovom systéme

Autor: Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz
06.10.2022 (14:00)

Okrem dôchodkového automatu a spomalenia rastu budúcich dôchodkov sú prijaté zmeny kombináciou viac alebo menej populistických krokov, ktoré nielen nezlepšujú dôchodkový systém, ale ho sčasti zhoršujú a zbytočne zaťažujú. Rodičovský bonus je príkladom nesystémovej zmeny, ale podobne nezmyselné je aj zvýhodnenie jednej časti dôchodcov oproti inej či zmrazenie výšky príspevkov do 2. piliera.

Prinášame vám vyjadrenie Mariána Búlika, finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko, k hlavným bodom dôchodkovej reformy schválenej parlamentom 5.10.2022:

Zmrazenie príspevkov do 2. piliera je ďalším z radu politických zásahov, na ktoré už od vzniku v roku 2005 trpí kapitalizačný pilier. Pôvodné rovnomerné rozdelenie odvodov Ficova vláda dramaticky zmenila a do 2. pilier namiesto 9 % z hrubej mzdy zrazu sporiteľom plynuli len 4 %. Automatický každoročný nárast, ktorý aspoň z malej miery kompenzoval tento nepomer, je teraz zmrazený. Tento krok je opäť potvrdením, že na Slovensku je 2. pilier neustálym terčom pokusov politikov o zmeny, ktoré v konečnom dôsledku znižujú sporiteľom budúci dôchodok. Aj plánovanej reforme 2. piliera, ktorej schválenie sa naťahuje, chýbajú najsilnejšie opatrenia, ktoré by zásadne zlepšili dlhodobo nízke výnosy fondov 2. piliera.

Dôchodkový automat - čiže nastavenie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky života - je nevyhnutný krok pre udržateľnosť systému. Rozhodnutie predchádzajúcej vlády o „zafixovaní“ veku 64 rokov bolo neudržateľné. Pre ľudí je dôležité, že sa dátum svojho odchodu do dôchodku dozvedia päť rokov dopredu. Pre časť ľudí, ktorí si na dôchodok nebudú nijako sporiť, by to mohol byť „budíček“, aby sa na prepad príjmov po odchode na dôchodok mohli pripraviť. Aj keď je fakt, že 5 rokov je na vytvorenie finančnej rezervy na dôchodok príliš krátka doba. Pomalší rast dôchodkov je logický následok negatívneho vývoja demografie na Slovensku a nevyhnutný krok na zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému. Aktuálna dôchodková hodnota nebude po novom rásť rovnakým tempom ako priemerná mzda, ale iba o 95 % jej rastu. Podľa prepočtov rozpočtovej rady budú dôchodky v horizonte 50 rokov o približne 9 % nižšie v porovnaní s výškou dôchodku, ak by sa takéto opatrenie neprijalo. Je zrejmé, že toto opatrenie nie je posledné, ktoré bude do budúcnosti redukovať výšku dôchodku z 1. piliera.

Individuálny dôchodkový vek označujú aj iní odborníci za zle nastavený. Napríklad ministrom práce pretláčaný nárok na predčasný dôchodok po odpracovaní 40 rokov bez ohľadu na vek označujú za nesprávne nastavené. Títo penzisti budú podľa navrhovaného vzorca zvýhodnení oproti ľuďom, ktorí požiadajú o predčasný odchod do dôchodku dva roky pred dovŕšením riadneho dôchodkového veku. V tomto prípade sa presadilo populistickejšie riešenie pre jednu časť dôchodcov na úkor inej časti dôchodcov.

Rodičovský bonus je nesystémové opatrenie, ktoré spôsobí výrazný deficit priebežného dôchodkového systému a je výrazne diskriminačné. O nevyváženosti svedčí napríklad skutočnosť, že rodičovský bonus sa bude vyplácať päť rokov aj v prípade, že dieťa bude pracovať len pár mesiacov. Nehovoriac o tom, že systém bude diskriminovať ľudí bez detí, resp. s deťmi pracujúcimi v zahraničí alebo invalidnými deťmi.
 
Zdroj: OVB Allfinanz Slovensko, Foto: redakcia