Odmena za aktívne využívanie účtu

ČSOB banka ponúka klientom možnosť, ako si znížiť poplatok za svoj osobný účet.

Ako získať účet bez poplatku

Rozhodnite koľko za účet zaplatíte. Využívajte účet aktívne, splňte aspoň dve z troch podmienok a získate účet bez poplatku.

1. Aktívne využívanie účtu

  • príjem na účte Pohoda 400 € a na účte Extra Pohodu 1500 €,
  • 3 pravidelné platby,
  • 5 platieb debetnou alebo kreditnou kartou.

2. Využívanie depozít, investícií a úverových produktov

  • mesačný zostatok min. 20 000 € pre účet Pohoda,
  • mesačný zostatok min. 30 000 € pre účet Extra Pohoda.

3. Aktívne využívanie účtu podnikateľom

  • Fyzická osoba podnikateľ - min. 5 platobných operácií + kreditný obrat 3 000 €,
  • Právnická osoba podnikateľ - min. 10 platobných operácií + kreditný obrat 3 000 €.

Ako získať účet s 50% zľavou

50% zľavu z poplatku za vedenie účtu získate, ak splníte aspoň jednu z podmienok.

CSOB


Zdroj: ČSOB banka