Ostať či vystúpiť z 2. piliera v roku 2024?

Autor: redakcia
14.05.2024 (12:00)

Do II.piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce od 1.5.2023. Účasť v 2. pilieri však nie je povinná. Sporiteľ má možnosť do 2 rokov od vstupu z II. piliera vystúpiť. Oplatí sa ostať, či vystúpiť?

Aktuálna legislatíva umožňuje vystpúpenie z 2. piliera iba novým sporiteľom, ktorí do 2. piliera vstúpili automaticky, keď sa prvýkrát zamestnali. Do dvoch rokov sa sporiteľ môže rozhodnúť, či v 2. pilieri zostane alebo vystúpi.

Každý mesiac automaticky vstúpi do 2. piliera niekoľko tisíc mladých ľudí. Koľko z nich sa rozhodlo vystúpiť? Podľa dát z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností za prvé štyri mesiace roku 2024 vystúpilo z 2. piliera 115 sporiteľov, čo je z celkového počtu úplne zanedbateľný počet.

Dôvody prečo ostať v 2. dôchodkovom pilieri

 • na rozdiel od I. piliera, vaše úspory v II. pilieri sú vašim majetkom
 • v prípade smrti úspory v II. pilieri zdedia vaši príbuzní
 • úspory si môžete zvyšovať dobrovoľnými príspevkami
 • nízke poplatky: poplatok správcovi úspor je 0,425 % v roku 2024, a následne od roku 2025 len 0,4 % z objemu úspor
 • investičnú stratégiu si môžete zvoliť sami, alebo sa môžete spoľahnúť na predvolenú investičnú stratégiu
 • výšku úspor si môžete kedykoľvek overiť online vo vašej DSS-ke
 • na činnosť DSS dohliada Národná banka Slovenska, depozitár, audítor a kontrolór
 • bezpečnosť sporenia v garantovanom fonde je posilnená individuálnymi garanciami

Fakty a zaujímavosti o 2. dôchodkovom pilieri

 • od roku 2005 do 2023 správcovia úspor zhodnotili príspevky sporiteľov o 2 miliardy eur
 • v roku 2023 vstúpilo do druhého piliera takmer 95-tisíc ľudí
 • v druhom pilieri si sporí takmer 70 % pracujúcej populácie (k 31.3.2024)
 • od vzniku druhého piliera DSS-ky vyplatili dedičstvá 127 miliónov eur
 • v roku 2023 DSS-ky vyplatili dôchodky viac ako 126 miliónov eur

podiel_sporitelov

„Stanovisko správcov úspor v diskusii o výhodnosti zotrvania je jednoznačné – druhý pilier považujeme za nevyhnutnú súčasť moderného dôchodkového systému,“ hovorí Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Dlhodobá stabilita dôchodkového systému si vyžaduje posilňovanie sporiacej schémy. Za najudržateľnejšie dôchodkové systémy sa považujú práve tie so silnou sporiacou schémou. Robustný a stabilný druhý pilier dokáže znížiť tlak na verejné financie v časoch, keď sa naplno prejaví demografická kríza.

Prvý a druhý pilier sú dizajnované tak, aby sa navzájom dopĺňali. Všetci pracujúci by mali byť v solidárnom aj v zásluhovom pilieri, čím sa rozkladajú riziká spojené s vyplácaním budúcich dôchodkov. Ľudia budú žiť dlhšie a pracujúcich nebude pribúdať takým tempom, aby si prvý, priebežne platený pilier dokázal udržať dnešnú štedrosť.

Nie je na škodu, okrem 2. piliera využívať aj 3. pilier, alebo 4. pilier, ktorým sa zvyčajne označuje dlhodobé investovanie na dôchodok. Spoliehajte sa sami na seba, nie na štát.
 
Zdroj: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností, Allianz dôchodková správcovská spoločnosť, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com