OTP Banka

EUR
Mena Vkladové pásmo   úroková sadzba v % p.a.
EUR od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
150- 150150 0,05% 0,05% 0,10% 0,15%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 2 roky je 0,15% a pre viazanosť 3 roky je 0,15% p.a.
Platné od: 1.2.2019