OTP Banka

EUR
Mena Vkladové pásmo   úroková sadzba v % p.a.
EUR od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
150- 150150 0,01% 0,01% 0,05% 0,05%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 2 roky je 0,05% a pre viazanosť 3 roky je 0,05% p.a.
Platné od: 1.10.2019