OTP Banke Slovensko sa vlani podarilo vrátiť do plusového hospodárenia

20.03.2020 (16:00)

Kým v roku 2018 banka vykázala stratu takmer 4 mil. eur, vlani už evidovala zisk 2,3 mil. eur.

OTP Banka Slovensko ukončila vlaňajšok s plusovým hospodárením. Jej čistý zisk predstavoval 2,3 mil. eur, pričom ešte rok predtým vykázala stratu na úrovni necelých 4 mil. eur. Pod pozitívnu zmenu hospodárenia sa podpísalo zlepšenie kvality úverového portfólia. Náklady na tvorbu opravných položiek podľa vyjadrení spoločnosti klesli a vzrástol čistý výnos z poplatkov a provízií.

Hlavný zdroj príjmu bánk, čisté úrokové výnosy, klesli v minulom roku aj OTP Banke. V medziročnom porovnaní to pre banku znamenalo zníženie o 7,6 % na 32,5 mil. eur. Stav klientských úverov sa znížil o necelé jedno percento na 1,115 mld. eur. Vklady klientov klesli o 4,9 % na 1,065 mld. eur. Viac ako 70 % z tejto sumy predstavovali bežné účty a iné krátkodobé záväzky voči klientom. Na termínované vklady pripadlo takmer 20 %.

História OTP Banky Slovensko siaha do roku 1998, kedy na slovenskom trhu fungovala ešte pod názvom Investičná a rozvojová banka. Potom od roku 2002 sa stala súčasťou finančnej skupiny OTP Group. Trhový podiel banky na Slovensku z hľadiska celkových aktív predstavuje necelé dve percentá. To bol aj jeden z dôvodov, prečo sa maďarská skupina rozhodla svoje slovenské zastúpenie predať. Belgická skupina KBC, ktorej na Slovensku patrí ČSOB, v polovici februára 2020 informovala, že uzatvorila dohodu na získanie väčšinového podielu OTP Banky Slovensko.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák