Pacienti s ťažkou hemofíliou, melanómom či karcinómom prsníka sa dočkajú nových účinných liekov

30.05.2024 (18:05)

Pacienti s ťažkou hemofíliou, melanómom, karcinómom prsníka, migrénou či s ďalšími ochoreniami budú mať od augusta prístup k novým liekom, ktoré budú hradené zdravotnými poisťovňami.

Kategorizačná komisia pre lieky na ministerstve zdravotníctva schválila na májovom zasadnutí zaradenie ďalších inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov. „Našim cieľom je, aby sa lieky dostávali k pacientom štandardnou cestou, to znamená po procese kategorizácie, kde je preukázaná ich nákladová efektívnosť a stávajú sa dostupnými pre všetkých pacientov, ktorí ich potrebujú,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Ministerka zdravotníctva tiež pripomenula, že rýchlejší vstup inovatívnych liekov je v súlade s programovým vyhlásením vlády. Podľa nej po každom rokovaní kategorizačnej komisie sú zaradené ďalšie moderné lieky, ktoré výrazne pomôžu pri liečbe často veľmi vážnych ochorení.

Od januára tohto roka sa do zoznamu kategorizovaných liekov zaradilo vyše 180 liekov. Patria medzi ne generické a biosimilárne lieky, inovatívne lieky aj lieky so statusom „orphan drugs,“ ktoré sú určené na zriedkavé ochorenia. Zoznam kategorizovaných liekov je aktualizovaný a dopĺňaný každý mesiac. Lieky schválené na májovom zasadnutí kategorizačnej komisie pre lieky, ktoré budú hradené zdravotnou poisťovňou od augusta, zahŕňajú injekčný roztok na liečbu ťažkej hemofílie A bez inhibítora faktora VIII., infúzny roztok určený na liečbu uveálneho melanómu, infúzny roztok na liečbu karcinómu prsníka, infúzny roztok na liečbu dospelých pacientov s generalizovanou myasteniou gravis a infúzny roztok na liečbu migrény u dospelých pacientov.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák