Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Paradox sporivosti - Paradox of thrift

Na základe tohto paradoxu, ktorý prvýkrát spomenul J. M. Keynes, rozhodnutie spoločnosti sporiť viac (byť sporivejší) môže viest k tomu, že sa v skutočnosti sporí menej. Sporiť viac, znamená vynaložiť menej na spotrebné statky; ak sa vynaloží menej na spotrebné statky, môže to viesť k poklesu agregátneho dopytu a GNP. To zasa môže viesť k menším indukovaným investíciám, nižším dôchodkom a napokon k poklesu úspor.