Parlament schválil novelu zákona o cenných papieroch

06.09.2017 (12:00)

Novelou sa do slovenského právneho poriadku preberajú nové európske pravidlá označované ako balík MiFID II.
Poslanci schválili novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách. Novelou zákona sa má do slovenského právneho poriadku prevziať tzv. balík MiFID II, ktorý sa vzťahuje na trhy s cennými papiermi, investičných sprostredkovateľov a miesta obchodovania. Novým legislatívnym rámcom sa posilňuje a nahrádza súčasný rámec MiFID.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

"Nový rámec vyžaduje, aby miesta obchodovania a systematickí internalizátori poskytli príslušným orgánom referenčné údaje o finančnom nástroji, v ktorých sa jednotným spôsobom opisujú charakteristiky každého finančného nástroja podliehajúceho pôsobnosti balíka MiFID II,“ uviedlo ministerstvo financií. S cieľom zbierať údaje efektívnym a harmonizovaným spôsobom sa vypracovala aj nová infraštruktúra zberu údajov a zavádza sa regulácia nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov.

Navrhovaná novela zákona má ovplyvniť všetky subjekty, ktoré organizujú regulované trhy, mnohostranné obchodné systémy (MTF) a organizované obchodné systémy (OTF). K dotknutým subjektom patria obchodníci s cennými papiermi, vrátane bánk, burzy a ostatné obchodné miesta.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák