Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Peňažný trh - Money market

Pojem označujúci súbor inštitúcií, ktoré sa zaoberajú nákupom a predajom krátkodobých úverových nástrojov, ako sú pokladničné poukážky a krátkodobé cenné papiere. Na rozdiel od trhu cenných papierov (burzy cenných papierov) peňažný trh nie je umiestnený na konkrétnom mieste, ide skôr o sieť maklérov, kupujúcich a predávajúcich.