Platiteľom DPH zostávajú posledné dni na oznámenie bankových účtov určených na podnikanie

26.11.2021 (18:50)

Predvyplnený formulár nájdu platitelia DPH vo svojich schránkach na portáli finančnej správy, rovnako je na portáli dostupné aj štruktúrované tlačivo.

Platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorí boli registrovaní k 15. novembru tohto roka, zostávajú posledné dni na to, aby finančnej správe nahlásili bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Musia tak urobiť do 30. novembra tohto roka. Predvyplnený formulár nájdu vo svojich schránkach na portáli finančnej správy, rovnako je na portáli dostupné aj štruktúrované tlačivo. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Keďže finančná správa disponuje bankovými účtami, ktoré jej oznámili daňové subjekty, alebo poskytovatelia platobných služieb, každému platiteľovi DPH finančná správa doručila predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Tlačivo je dostupné po prihlásení sa na portáli finančnej správy v Osobnej internetovej zóne v Katalógu formulárov v časti Správa daní - Daň z pridanej hodnoty - Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie. Oznámenie bankových účtov vykonané na inom tlačive nebude finančná správa akceptovať.

Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie, zaviedla novela zákona o DPH. Klientom novela zákona podľa Rybanskej prinesie viaceré benefity, najmä zníženie rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli finančnej správy, odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná správa bude zoznam zverejňovať od 1. januára budúceho roka a na dennej báze ho aktualizovať.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia