- vek od 24 do 65 rokov
- trvalé bydlisko na území SR
- pravidelný mesačný príjem