Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 rokov; Dva doklady totožnosti; Ak ste zamestnanec: - zamestnávateľom potvrdené Potvrdenie o výške príjmu v slovenskom jazyku (len v prípade, že váš príjem nie je poukazovaný na účet do ČSOB počas posledných 3 mesiacov), - ak máte príjem poukazovaný min. 3 mesiace na účet v našej banke, nepotrebujete žiadne potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu, - posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je Váš príjem poukazovaný na účet do inej banky; Ak ste FO - podnikateľ: - kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, - originál Potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.