Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Podnikateľ - Entrepreneur

Všeobecne povedané, osoba, ktorá organizuje výrobu, resp. hospodársku činnosť. Osoba, ktorá vykonáva túto funkciu, najíma inputy, organizuje každodenné operácie a znáša riziko. Dôležitou úlohou podnikateľa je preberanie rizika pri zavádzaní inovácií.